Wervingsadvies

Binnen de rijksbrede arbeidsmarktcommunicatiestrategie is er ruimte voor organisaties om zichzelf te positioneren op de interne en externe arbeidsmarkt. Ook is er ruimte om zelf uitvoering te geven aan de wervingsactiviteiten die daarbij nodig zijn.

Arbeidsmarkt biedt hierbij wervingsadvies.

De rijksbrede arbeidsmarktcommunicatiestrategie gaat uit van een aanpak waarin elke doelgroep zoveel mogelijk een eigen benadering krijgt. Het werk, de mensen en de organisaties van de Rijksoverheid staan in die benadering centraal. Wij adviseren hoe we deze het beste kunnen overbrengen, zowel qua content als met welke communicatiemiddelen en -kanalen.

Dit advies kan resulteren in een specifieke aanpak voor

  • Employer branding
  • Doelgroepgerichte werving
  • Jobmarketing

Een advies kan ook bestaan uit één, meerdere of een combinatie van onderstaande diensten: